Skip to main content

Kerkenraad

De kerkenraad gaat de gemeente voor in de weg van Christus. Zij geeft leiding aan de gemeente, ieder met haar eigen gaven. Zo zijn er ouderlingen die met de predikant verantwoordelijk zijn voor de herderlijke zorg van de gemeente. Er zijn ouderlingen-kerkrentmeesters die de eredienst mogelijk maken door geldwerving en onderhoud. En er zijn diakenen die zorg dragen voor de Maaltijd van de Heer en de besteding van de diaconale gelden.

Moderamen

De vergaderingen van de kerkenraad worden voorbereid door het moderamen. Het moderamen lijkt op een dagelijks bestuur, maar werkt niet op eigen gezag maar onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Het moderamen heeft tot taak:

  • het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad;
  • de uitvoering van die besluiten van de kerkenraad waarvoor geen anderen aangewezen zijn, onder verantwoording aan de kerkenraad;
  • het afdoen van zaken van formele en administratieve aard en van zaken die geen uitstel gedogen.

Het laatste was bijvoorbeeld aan de orde toen er in het begin van de Coronatijd snel besluiten genomen moesten worden. Het is dan wel gebruikelijk dat deze besluiten in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering bekrachtigd worden.

Het moderamen is samengesteld uit een aantal leden van de kerkenraad: voorzitter, scriba, predikant en de voorzitters van de colleges (ouderlingen, diaconie en kerkrentmeesters).

Contact

Voorzitter: Ria Aartsen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Scriba: [vacature], Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.