Skip to main content

Commissies

Wij zijn een levendige gemeente waarbinnen veel commissies actief zijn, allemaal met een eigen taak, verantwoordelijkheid en aandachtsgebied. 

Autorijdienst

Als een gemeentelid graag een kerkdienst wil bijwonen, maar de kerk op eigen gelegenheid niet kan bereiken, kan een beroep gedaan worden op de autorijdienst.

Contactpersonen

Harriët Schouten
0575-552549

Wim Wassink
0575-470251

Bloemengroet

Gemeenteleden die namen willen opgeven voor de wekeljkse bloemengroet kunnen deze tot donderdagavond doorgeven aan

Carla Vriend
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Evangelisatiecommissie

De Evangelisatiecommissie organiseert jaarlijks verschillende activiteiten om het Evangelie onder de aandacht te brengen bij mensen uit Vorden en omgeving. Veel activiteiten worden al jarenlang uitgevoerd. De commissie wil dienstbaar zijn aan mensen in Vorden en omgeving die Christus niet (meer) kennen, maar ook de kerkelijke gemeente opbouwen. De basis hiervoor is Matteüs 28,19: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.”

We staan open voor nieuwe dingen, maar we pleiten voor een simpele, glasheldere uitleg van het Evangelie. We beseffen dat we dit niet in eigen kracht kunnen, maar gedragen door gebed, en we hopen dat de Heer zelf open deuren geeft voor de blijde boodschap.

De commissie is al meer dan 25 jaar actief in Vorden en valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Vorden.

Contactpersoon

Henri Eskes, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerkelijk bureau

Het kerkelijk bureau wordt beheerd door Janny Bosch-Velhorst. Zij verzorgt onder andere de financiële en salarisadministratie, het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de kerkrentmeesters en de organisatie rondom de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Het e-mailadres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kindernevendienst

In De Voorde is er op zondagmorgen kindernevendienst voor de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar.

Waarom?

We willen kinderen vertrouwd maken met het geloof in God en de verhalen uit de Bijbel. Samen ontdekken de kinderen meer over God en Jezus, over geloven, de Bijbel en over de kerk. De verhalen en gesprekken sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. Door kindernevendienst raken de kinderen gewend aan de kerkgang.

Wanneer & wat?

De kinderen van de kindernevendienst zijn ongeveer een kwartier aanwezig in de kerk bij de start van de dienst. We gaan vervolgens naar onze eigen ruimte om verder aan het thema te werken uit Vertel het maar. Er wordt een verhaal gelezen, gezongen of iets creatiefs gedaan. De kinderen komen terug in de kerk vóór de zegen om samen met de volwassenen de dienst af te sluiten.

De kindernevendienst werkt ook mee aan projecten rondom Kerst en Pasen en bijvoorbeeld het Schoenendoosproject. Ook besteedt de kindernevendienst aandacht aan de Maaltijd van de Heer. 

Meer informatie

De kindernevendienstleiding komt regelmatig bij elkaar voor overleg en om projecten voor te bereiden. In de agenda van de kerkediensten in kerkblad VOORal zie je wie van de leiding dienst heeft.

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die willen meedraaien in ons team. Geïnteresseerd? Spreek dan een van de vrijwilligers of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kinderoppas

Tijdens de kerkdiensten is voor de kinderen van 0 tot 4 jaar kinderoppas geregeld.
De oppasruimte vind je in De Voorde.

Tijdens de dienst zijn we te bereiken op het telefoonnummer van De Voorde (0575-551712)

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die willen meedraaien in ons team. Geïnteresseerd? Spreek dan iemand van de leiding aan of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kostersteam

Onze gemeente heeft een kostersteam dat bestaat uit vrijwilligers. De kosters zijn na goedkeuring door de kerkenraad aangesteld door het College van Kerkrentmeesters. Het kostersteam beheert de agenda voor het gebruik van de kerk en De Voorde. Wil je een ruimte van de kerk of De Voorde gebruiken voor een vergaderingen of bijeenkomsten, meldt dit dan tijdig bij de kosters. 

Verhuur

Het kerkgebouw en de zalen van De Voorde zijn ook te huur. In de Voorde hebben we twee zalen beschikbaar met gedeelde koffie en theefaciliteiten. Voor grotere bijeenkomsten, huwelijken en uitvaarten is het kerkgebouw beschikbaar.
Neem hiervoor contact op met het kostersteam

Contact

Het kostersteam is het best bereikbaar op telefoonnummer 06-57919458. Wekelijks wisselt de telefoon van eigenaar. Je kunt ook mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Ledenadministratie

Onze ledenadministratie onderhoudt ons ledenbestand. Via deze administratie worden de overzichten voor het verjaardagsfonds, de postgroep en het kerkblad bijgehouden. Gerrit Vlogman en Ernst te Velthuis verzorgen de ledenadministratie.

Doorgeven mutaties

Wijzigingen van gegevens in het ledenbestand geef je door via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Liturgie natuurlijk

‘Zeg het met bloemen' is een bekende slagzin die duidelijk maakt dat bloemen in stilte kunnen spreken en zo bij vreugde en verdriet soms meer zeggingskracht kunnen hebben dan het gesproken woord of de geschreven taal.

Bloemen en planten kunnen op allerlei manieren spreken:

  • door hun kleur: warm rood voor de liefde, smetteloos wit voor onschuld;
  • door hun aantal: 3 voor de drie-eenheid, 12 voor de 12 stammen, of de 12 discipelen;
  • door hun vorm, bijvoorbeeld met takken: afhangend, of kronkelend, een weg zoekend.

Sommige bloemen roepen bepaalde associaties op, zoals een viooltje -teer en kwetsbaar-, of een zonnebloem -stoer en sterk-.

Er zijn allerlei materialen die een symbolische betekenis hebben. Denk bijvoorbeeld aan ‘steen', als hoeksteen, of fundament; of ‘water', voor leven, doop. Al deze betekenissen kunnen samen in een werkstuk verwerkt worden en zo een bijbeltekst of thema in een dienst versterken.

Vanaf Eeuwigheidszondag (laatste zondag van het kerkelijk jaar) tot en met Kerst maakt de groep voor de Dorpskerk een serie werkstukken. Dit geldt ook voor de 40-dagentijd en Pasen, maar ook voor bijzondere diensten maakt de werkgroep vaak liturgische werkstukken.

Contactpersoon

Gerda Ellenkamp, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Muziekcommissie

De muziekcommissie houdt zich bezig met extra muzikale aspecten in de zondagse erediensten of tijdens andere gelegenheden.

De commissie bestaat uit:

  • Dick Brouwer
  • Mirjam Berendsen

Het doel van de commissie is het opluisteren van de erediensten met fraaie muziek, zodat we daarmee ook onze Schepper lof kunnen toebrengen met de gaven die zovelen van ons hebben gekregen. Er zit veel bekend, maar ook nog onbekend muzikaal talent in onze gemeente. Juist deze talenten willen we meer voor het voetlicht brengen en daarmee onze kerkdiensten opluisteren. Als u iemand met muzikale talenten weet, geef de naam dan door aan de muziekcommissie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Cantorij

De cantorij, ons kerkkoor, werkt in het kerkelijk jaar een aantal keren mee aan onze diensten. De cantor is Wilbert Berendsen. heb je interesse om mee te zingen met de cantorij, neem dan contact op met Wilbert, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ORGANISTEN

Mirjam Berendsen-van der Meulen is onze vaste organiste .
Voor de weeksluitingen in de Wehmehof is een organistenteam bestaande uit Dick Wagenvoort, Frans Konincks en H. Kloosterboer.

Redactie kerkblad VOORal

Het kerkblad VOORal verschijnt maandelijks. Voor de zomer is er een blad voor de maanden juli en augustus. Ook voor december en januari wordt één blad uitgegeven. 
De uiterste inleverdata voor de komende nummers staan aan de binnenzijde van de omslag en in de agenda. De redactie ontvangt de kopij bij voorkeur per mail.

Inleveradres

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Redactieleden

Rinus Ilbrink
Gozien Lotterman
Marian Haijtink
Emmelien Verzijden-Schadee

Omslag

Gemeentelid Helen Niemeyer maakt voor iedere editie een tekening voor het omslag.

Verjaardagfonds

Alle gemeenteleden ontvangen voor hun verjaardag van de kerk een felicitatiekaart met daarbij een enveloppe voor een vrije gift. Een grote groep vrijwilligers bezorgt de kaarten en haalt de giften op. De opbrengst wordt gebruikt voor specifieke doelen die in het kerkblad 'VOORal' worden vermeld. In 2020 hebben we dankzij de opbrengsten van het verjaardagsfonds een professionele beeld- en geluidsinstallatie aan kunnen schaffen, zodat we onze diensten live uit kunnen zenden.

Contact

Jetze de Vries Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vertrouwenspersoon

We willen graag dat je je veilig voelt in onze gemeente. Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je gesignaleerd hebt.

Daar doen we ons best voor. Maar soms gaat het wel eens anders dan we willen. Dat is vervelend. Het liefst lossen we dat samen op. Maar soms is dat niet genoeg of niet (meer) mogelijk. In dat geval kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen.

Vertrouwenspersonen:

  • Derk en Jacqueline Berends - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vorming & Toerusting

De commissie Vorming & Toerusting organiseert gedurende het jaar diverse activiteiten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om Bijbelkringen, lezingen, speciale wandeltochten en groepen rond een bepaald thema.

De informatie vind je, zodra deze beschikbaar is, in het kerkblad VOORal en als activiteitein in de agenda.

Contactpersoon

Gerrit ten Broeke, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zangdiensten

Onder het motto ‘Vorden zingt’ worden gedurende het jaar zes zangdiensten georganiseerd: diensten met (verzoek)liederen, en een predikant/spreker met een korte overdenking. Ook is er regelmatig bijzondere muzikale medewerking. Deze diensten vinden elke laatste zondag van de oneven maanden plaats in de Dorpskerk om 19.00 uur.

Na de diensten is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie.

Contact

De voorbereidignscommissie is te bereiken via de evangelisatiecommissie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zondagsbrief

Voor iedere zondag geven we een zogenaamde 'zondagsbrief' uit. Deze zondagsbrief bevat, als er geen aparte liturgie is, ook de orde van dienst. In de zondagsbrief is ook de agenda van de komende week te vinden.

De zondagsbrief ontvang je bij binnenkomst in de kerk. Volg je de dienst via de live-streaming en/of ontvang je de zondagsbrief graag al de vrijdag of zaterdag vóór de dienst per e-mail, meld je dan aan voor de mailinglijst via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De laatste drie uitgaven van de zondagsbrieven staan hier op deze website.

Redactie

De zondagsbrief wordt beurtelings verzorgd door:
Geert-Jan Verzijden en Albertha Terpstra.
De redactie is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kopij aanleveren

Artikelen voor de zondagsbrief moeten vóór donderdagavond 19.00 uur binnen zijn, om meegenomen te kunnen worden in de eerstvolgende zondagsbrief.