Skip to main content

Kerk in Vorden

Midden in het hart van Vorden staat de Dorpskerk. Het gebouw dat oorspronkelijk de naam droeg van Antonius Abt, een heilige uit de woestijn van Egypte, is generaties lang meegegroeid met het dorp. Van een houten gebouw werd het steen, daar werd een hal aan gebouwd, het koor werd uitgebreid.
In dit gebouw vond de gemeenschap een rustpunt, een plek om op adem te komen in de stormen van de tijd. Een plek om nieuwe leven welkom te heten, een plek om vreugde en verdriet te delen, een plek ook om afscheid te nemen.
Zo klopt ook vandaag nog het hart van Vorden, op het ritme van ons leven. Wanneer je een plaats zoekt om op adem te komen, om te genieten van mooie muziek, een warme gemeenschap of een inspirerend woord, dan kun je hier thuiskomen.

Historie Protestantse Gemeente Vorden

Na de Reformatie, die in Vorden in 1602 leidde tot het ontstaan van de Nederduitse Gereformeerde Kerk, volgden veranderingen in het kerkelijk leven. Een deel van de Vordenaren volgde de Reformatie, een ander deel bleef rooms- katholiek. De scheiding tussen kerk en staat die in de Franse tijd (1795-1813) ontstond, werd in 1816 bevestigd onder koning Willem I en leidde tot de nieuwe naam Nederlandse Hervormde Kerk.

Historie Dorpskerk

De Dorpskerk was, zoals de meeste oude kerken, oorspronkelijk een Rooms-Katholieke kerk. De kerk was gewijd aan de Heilige Antonius*), in onze streken 'Swiene Tönnis' genoemd, omdat hij werd afgebeeld met een houten kruis in zijn hand en een varken aan zijn voeten.