Skip to main content

Het leven vieren en gedenken

Liturgie en eredienst vormen het hart van de christelijke gemeente. En deze liggen ook veel mensen na aan het hart. Met woorden en rituelen van alle tijden staan we als gemeente stil bij de momenten die ons leven bepalen: nieuw leven, liefde voor de ander en afscheid van wie ons lief is.

Bijzondere diensten

Met bijzondere diensten komen we als gemeente samen om vreugde en verdriet met elkaar te delen en te plaatsen in het licht van de Eeuwige, de Opgestane.