Skip to main content

Jeugd in de Dorpskerk

Jeugd in de Dorpskerk van PG Vorden

Kinderen van alle leeftijden zijn iedere zondag van harte welkom. Wij bieden ze in de Dorpskerk graag een veilige plek waar ze elkaar en Jezus kunnen leren kennen. Er zijn verschillende activiteiten die dit ondersteunen:

Oppas

Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0 – 4 jaar. De kinderen kunnen voor de dienst in de Voorde worden gebracht. Aan het eind van de dienst, voor de zegen wordt uitgesproken, worden de oppaskinderen naar hun ouders in de kerk gebracht, om zo samen weer naar huis te gaan.

Kindernevendienst

De kinderen vanaf 4 jaar kunnen elke zondag naar de Kindernevendienst. We starten gezamenlijk in de kerk. Bij het begin van de dienst van het woord gaan de kinderen met hun lantaarn naar de Kindernevendienstruimte. Aan het eind de dienst, voor de zegen wordt uitgesproken, komen de kinderen weer terug in de kerk.

Tienerdienst

Elke maand gaan de tieners naar hun eigen ruimte om met elkaar in gesprek en aan de slag te gaan met de geopende bijbel.

Gezinsdienst

Een aantal keren per jaar worden er gezinsdiensten gehouden. Daar is een groepje mensen voor die die deze diensten voorbereiden. Deze diensten zijn echt op kinderen gericht en er werken ook kinderen zelf aan mee, door iets te lezen of mee te zingen in een op dat moment samengesteld kinderkoor.

Met Palmpasen is er altijd een speciale dienst waar de kinderen centraal staan. Ook is er jaarlijks een Kerk & School dienst. De gezinsdiensten gaan ook van de Raad van Kerken uit. Ze worden dan ook afwisselend in de Christus Koningkerk en de Dorpskerk gehouden.

2.0-dienst
2.0 kerkdienst voor de jeugd in de Dorpskerk te Vorden

Een aantal keren per jaar worden er 2.0-diensten voorbereid. Een 2.0-dienst is een dienst, anders dan anders. De invulling van die diensten is steeds weer anders. Vaak wordt er beeld en geluid gebruikt. Zo mogelijk interactie met de mensen in de kerk. Er is een 2.0-dienstgroep die deze diensten samen met de predikant voorbereid. De 2.0-diensten zijn meer gericht op iedereen vanaf de basisschool. Dus ook voor de ouderen.

Kerk op schoot dienst

We willen graag kerk op schoot diensten gaan organiseren. Door de Corona kan dit nog even niet, maar zo gauw het kan, hoort u van ons Deze diensten worden op de zondagmiddag gehouden.

Herdertjestocht
Herdertjestocht PG Vorden

Jaarlijks wordt er in Vorden een Herdertjestocht georganiseerd. Dit gaat van de Raad van Kerken uit. De Herdertjestocht commissie bedenkt elk jaar weer een andere invulling van het kerstverhaal en laat dit in scènes door vrijwilligers spelen. De route, elk jaar weer een ander deel van het dorp, wordt aangegeven door 1000 potten met lichtjes.
Aan de Herdertjestocht werken altijd zo’n 100 vrijwilligers mee en er komen elk jaar zo’n 500 mensen de route lopen.
In 2020 kon het natuurlijk niet op de normale manier doorgaan. De scènes zijn gespeeld en gefilmd. In de Adventsperiode was er wekelijks een deel van het verhaal online. Op Kerstavond het laatste deel.