Skip to main content

Organisatie

De Protestantse Gemeente Vorden maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De kerkenraad is het centrale bestuursorgaan op plaatselijk niveau. De leden van de kerkenraad worden vanuit en door de gemeente voorgedragen en in het midden van de gemeente in hun ambt bevestigd.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor beleid, personeel en financiën en bezit rechtspersoonlijkheid. Voor de uitvoering van haar beleid heeft de kerkenraad verschillende commissies ingesteld. Voor meer informatie over en de samenstelling van de verschillende colleges en commissies kun je in het menu rechts op deze pagina een keuze maken.

Voor de uitvoering van haar taken heeft de kerkenraad een plaatselijke regeling opgesteld.

Ook stelt de kerkenraad een beleidsplan/visie vast voor telkens vier jaar. De gemeente wordt bij de vaststelling van zowel de Plaatselijke Regeling als het Beleidsplan actief betrokken. Op basis van het beleidsplan stelt de kerkenraad jaarlijks een plan van uitvoering op. Het huidige beleidsplan loopt tot 2023.

Organigram PG Vorden

Download hier het Organigram PG Vorden