Skip to main content

Nieuws

12 oktober Gemeenteavond

De kerkenraad nodigt u uit voor een gemeenteavond op donderdag 12 oktober a.s. om 20:00 uur in de Dorpskerk over de situatie waarin wij ons bevinden. Op die avond zullen er ook leden van het Breed Moderamen van de Classis aanwezig zijn om een toelichting te geven op de periode die achter ons ligt en op de komende periode.